zorgvooruzelf

Home Cliëntenraad

Cliëntenraad

Wij beschikken over een cliëntenraad, waarmee wij uw belangen zo optimaal mogelijk behartigen. Om de zorgverlening te verbeteren, komen de leden van de cliëntenraad op voor de belangen van de cliënt. Zij bevorderen de medezeggenschap door inspraak te leveren in het beleid van Zorg voor Uzelf. U kunt de raad bereiken via de post of e-mail clientenraad@zorgvooruzelf.com

Is de cliëntenraad iets voor u?

Wilt u meepraten over onderwerpen die voor cliënten en Zorg voor Uzelf van belang zijn? Meldt u dan aan. Als u een onderwerp onder de aandacht wilt brengen, neemt u dan contact op via clientenraad@zorgvooruzelf.com of telefoonnummer 020-2101525.