zorgvooruzelf

Home COVID-19

COVID-19

Onze dienstenverlening en COVID-19

Zorg voor Uzelf werkt op het gebied van het coronavirus (COVID-19) volgens de landelijke richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de GGD en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Wij volgen dagelijks nauwlettend de ontwikkelingen. De gezondheid van onze klanten en die van onze medewerkers staan voorop. Op moment dat de overheid (RIVM) verzoekt om aanpassingen te doen in onze werkwijze, volgen we dit advies op. Voor de meest actuele informatie, adviezen en andere vragen over COVID-19, verwijzen wij naar de website van het RIVM.

Zorg voor Uzelf hanteert strikte Hygiënemaatregelen:

  • Was handen regelmatig.
  • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes.
  • Geen handen schudden.

Het gebruik van chirurgische mondneusmaskers passen we alleen toe indien strikt noodzakelijk en naar beoordeling van de RIVM-richtlijnen voor de thuiszorg. Wij wijzen u ook op alertheid op symptomen bij uzelf en uw eigen gezinsleden. Indien er een besmetting of een sterke verdenking daarop wordt vastgesteld, dan neemt uw huisarts en de GGD de regie, zij nemen dan contact met u op.

De dienstverlening van Zorg voor Uzelf draagt bij aan rust en structuur die veelal kwetsbare hulpbehoevenden juist nu nodig hebben. Wij blijven onze dienstverlening voortzetten met inachtneming van de strikte hygiënemaatregelen en richtlijnen van het RIVM. Zorg voor Uzelf houdt zich dagelijks bezig met alle actuele ontwikkelingen en maatregelen. Heeft u vragen, dan kunt u met ons contact opnemen via het contactformulier en telefonisch via 020-2101525.