zorgvooruzelf

Home Huishoudelijke hulp

Huishoudelijke hulp

Het kan zijn dat u ondersteuning nodig heeft bij het uitvoeren van uw dagelijkse huishoudelijke taken, doordat u een beperking ondervindt in uw zelfredzaamheid. Dit kan zijn door ouderdomsklachten, een chronische aandoening, ziekte of een andere handicap.  

Zorg voor Uzelf ondersteunt u met huishoudelijke taken zoals stofzuigen, dweilen en ramen zemen. De gemeente waarin u woont bepaalt of u in aanmerking komt voor huishoudelijke hulp. Deze hulp wordt vergoed vanuit de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Met huishoudelijke hulp van Zorg voor Uzelf kunt u zelfstandig blijven wonen in uw eigen omgeving.

Hoe vraagt u huishoudelijke hulp aan?

Om voor huishoudelijke hulp in aanmerking te komen, heeft u een indicatie nodig op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of via een Persoonsgebonden Budget (PGB). Met een indicatie  heeft u toestemming om deze zorg aan te vragen en te krijgen. De indicatie geeft ook aan tot welke zorg u toegang krijgt. De indicatie vraagt u aan bij het WMO-loket van uw gemeente. Zorg voor Uzelf helpt u graag bij het aanvragen van een indicatie. Als u al een indicatie heeft, kunnen wij direct zorg leveren die aansluit bij uw wensen.

Hoe word huishoudelijke hulp betaald?

De kosten voor huishoudelijk hulp worden vergoed door de gemeente vanuit de WMO als er een indicatie is afgegeven. In 2020 is de eigen bijdrage WMO maximaal euro 19,- per maand. De hoogte van deze bijdrage wordt vastgesteld door de gemeente en is afhankelijk van uw inkomen.