zorgvooruzelf

Home Raad van toezicht

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft de taak om toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken. De leden adviseren het bestuur. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat Zorg voor Uzelf de doelstellingen nastreeft die vastliggen in de statuten. Belangrijke doelen voor Zorg voor Uzelf zijn het geven van kwalitatief goede zorg. Dit wordt gekoppeld aan goed werkgeverschap voor de medewerkers van Zorg voor Uzelf.

Concrete onderwerpen waar de Raad van Toezicht zich mee bezig houdt, zijn beleid en strategie, financieel beheer, naleving van wet- en regelgeving evenals cliënt- en medewerker tevredenheid. Daarnaast fungeert hij als klankbord voor de Raad van Bestuur.