zorgvooruzelf

Home Thuiszorg

Thuiszorg

Thuiszorg wordt onderverdeeld in persoonlijke verzorging en verpleging.

Persoonlijke verzorging

Bij persoonlijke verzorging krijgt u hulp bij de alledaagse handelingen die u zelf niet meer kunt uitvoeren. Onze thuiszorgmedewerkers verplaatsen zich in uw persoonlijke situatie. Naast de persoonlijke verzorging en begeleiding, krijgt u ook instructies bij de verschillende handelingen en aanvullend advies over eventuele aanpassingen in uw huis en/of over de aanschaf van hulpmiddelen. Bij Zorg voor Uzelf heeft u altijd te maken met een vast contactpersoon, voor een vertrouwd gevoel en bescherming van uw privacy.

Verpleging

Verpleging is bij ons gericht op het herstellen of voorkomen van een aandoening. Wij combineren medische handelingen met verzorging en persoonlijke aandacht.    Zo kunt u zo lang mogelijk zelfstandig in uw eigen vertrouwde omgeving blijven wonen. Om de continuïteit van de zorg te waarborgen, betrekken wij uw mantelzorger en andere disciplines bij de dienstverlening.

Hoe wordt thuiszorg betaald?

Thuiszorg wordt vergoed vanuit uw basiszorgverzekering. U betaalt dus  geen eigen risico en geen eigen bijdrage.

Hoe krijgt u een indicatie voor thuiszorg?

Om in aanmerking te komen voor deze zorg is een indicatie nodig, deze wordt opgesteld door een verpleegkundige van Zorg voor Uzelf.
U heeft geen verwijzing nodig van de huisarts.

Welke diensten vallen onder persoonlijke verzorging?

 • In- en uit bed helpen
 • Wassen en douchen
 • Scheren en haren kammen
 • Steunkousen aan- en uittrekken
 • Uitdoen prothese of hoortoestel
 • Tandenpoetsen of gebit verzorgen
 • Huidverzorging
 • Toiletgang
 • Maaltijdvoorbereiden

Welke diensten vallen onder verpleging?

 • In- en uit bed helpen
 • Wassen en douchen
 • Scheren en haren kammen
 • Steunkousen aan- en uittrekken
 • Uitdoen prothese of hoortoestel
 • Tandenpoetsen of gebit verzorgen
 • Huidverzorging
 • Toiletgang
 • Maaltijdvoorbereiden

Werkwijze

In 5 stappen de ondersteuning die u wenst:

1. Aanmelden

Meldt u aan via het aanmeldformulier (onderaan de pagina), indien u geen indicatie heeft, zullen wij u helpen met de aanvraag. Met de indicatie wordt vastgesteld op welke zorg u recht heeft en de hoeveelheid daarvan.

2. Kennismaken

De juiste zorg en ondersteuning begint bij elkaar goed kennen. Daarom willen wij een persoonlijke gesprek inplannen. Onze wijkverpleegkundige komt bij u thuis of (bij opname) in het ziekenhuis. Het gesprek mag i.v.m. COVID-19 via beeldbellen plaatsvinden. Samen bespreken wij de zorgvraag, uw voorkeuren en adviseren wij u over eventuele hulpmiddelen.

3. Organiseren van de zorg

Na ontvangst van de indicatie, stelt de wijkverpleegkundige een zorgplan op dat aansluit bij uw leefgewoonten en beschrijft welke zorg wij u gaan aanbieden. Alle afspraken worden vastgelegd in een zorgovereenkomst. U ontvangt een cliëntmap, deze wordt in uw woning bewaard. In de cliëntmap vindt u het zorgplan, uitgebreide informatie over de dienstverlening van Zorg voor Uzelf, onze algemene voorwaarden, de overdracht, registraties en onze contactgegevens. Zo is de voortgang van het zorgproces zowel voor u als voor uw zorgverleners inzichtelijk.

4. Uitvoeren van de zorg

Voor de uitvoering van de zorg bij u thuis zal één of een vast team van verzorgenden en/of verpleegkundigen ingezet worden. U krijgt een vaste hulp in uw vertrouwde omgeving met inachtneming van de door u opgegeven wensen en omstandigheden.

5. Evalueren van de zorg

Om de zorgverlening aan te laten sluiten bij uw wensen en de zorg voortdurend te verbeteren, vragen onze medewerkers u na iedere dienst of u tevreden bent met de zorg die u ontvangt. Indien nodig zal Zorg voor uzelf verbetermaatregelen treffen, het zorgplan bijstellen en ieder half jaar evalueren. Dit doen wij om de kwaliteit en continuïteit van uw zorg te bewaken. Aan het einde van een zorgverleningsperiode vindt er nog een afrondend evaluatiegesprek plaats.